“Artık yeni ve etkili şeyler para ediyor!

Yaratıcılık ve becerilerin önem kazandığı böylesi bir dünyada, zaman harekete geçme ve dönüşme zamanıdır.”

“Gittikçe daha da hızlanan, birbiriyle bağlantılı ve zorlu dünyamızda büyüme, strateji geliştirme, hızlı uyum sağlama, inovasyonu gerçekleştirme, değişimi etkili bir şekilde yönetme ve çeviklik sergileme becerimizle mümkün. Hem kendimiz, hem de dünyamız için “öz-yeterlilik” amacını benimsemeliyiz.”

“İnovasyon salt bir seçenek olmaktan çoktan çıktı, artık bir zorunluluk. Şirketinizin sınırsız potansiyelini ortaya çıkarmanın yolu, yeni stratejiler hayal edebilme sanatından, değişimi tüm benliğiyle benimsemekten ve “ileriyi düşünmeyi” ilke olarak kabul eden bir kültür geliştirmekten geçmekte.”

“İnovasyon, pusulanız olsun, fırsatları yakalayın! Değişimi kucaklayın, “ileriyi düşünme” ilkesini teşvik edin ve kuruluşunuzun gerçek potansiyelini açığa çıkarın. Böylece, rekabet avantajı yakalayın ve küresel oyun sahnesinde yerinizi alın. Ve, şimdi harekete geçin; geleceğiniz sizi bekliyor!”