• Hedef Müşterilerimiz, Beklentileri ve İlişkilerimiz
• Değer Önermemiz ve Yapılacak İşler (Jobs-To-Be-Done)
• Değer Zincirimiz ve Kanallarımız
• Rekabet Stratejimiz
• Maliyet Yapısı ve Gelir/Kâr Modelleri