1876 yılında Thomas Edison tarafından kurulan Edison General Electric Şirketi, 1892’de New York’lu yatırımcı J. P. Morgan tarafından Elihu Thomson’ın Thomson-Houston Electric Şirketiyle birleştirilmesi sonucunda tanınmaya başlandı. Bir dönem Amerika’nın elektrik dağıtımını tekelinde bulunduran General Electric (GE), Amerikalı çok-uluslu holding ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük sınaî işletmesi; Fortune 500 sıralamasındaki devler liginde 8. sırada yer almakta. GE bize sürdürülebilir başarının inovasyondan geçtiğini kanıtlayan canlı bir örnek.

GE, jet motorlarından, su ve proses teknolojilerine ve enerji üretimine; finansal hizmetlerden, medyaya; medikal görüntülemeden, tıbbî cihazlara; nükleer silah başlığı için parça üretmekten, yazılım geliştirmeye değin dallanmış olsa da kökleri olan güç, elektrik ve enerji sektörlerindeki odağını gittikçe kuvvetlendirmekte. Şirket, yüzünü, gittikçe dünyanın tren ve petrol ve gaz girişimleri gibi ağır sanayilerini ‘dijitalleştirme’ rolünü üstlenecek şekilde yazılım ve teknolojiye döndürmekte. GE çalışanları, dünyanın kronik sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için yaratıcı düşünceleri lider ürünlere ve hizmetlere dönüştürmeye kendilerini adamış durumda.

Şirket, 2015 yılında, endüstriyel Nesnelerin Interneti (IoT) sahasında lider olma çabasının göstergesi olarak, tüm dijital inisiyatiflerini aynı şemsiye altında toplayarak, ‘GE Digital’ adında bir şirket kurdu. GE’nin inisiyatiflerinden bir kısmı hali hazırda üretmiş oldukları makinelere sensör eklemeyi ve mevcut verilerinin madenciliğni yapmayı içermekte.

GE ayrıca, Ekim 2015 itibarı ile endüstriyel Internetle ilgili ‘Current’ adında kendi şirketini de kurdu. IBM Watson’un üst düzey yöneticisi John Gordon, Current’ın ilk CDO’su (Chief Digital Officer) olarak göreve başladı. Merkezüssü Boston kamu ulaşımı olan South Station’ın hemen karşısında konuşlanan Current, ‘servis olarak enerji’ çözümleri geliştiren bir start-up. Daha şimdiden 1 milyar $’lık gelir seviyesine ulaşan şirket, endüstriyel müşterilerine donanım ve bulut yazılım üzerinden enerji hizmeti vermekte. Örneğin Current’ın, gömülü sensörleri olan ve Internete bağlı olarak çalışan LED sokak lambaları, Jacksonville ve San Diego’nun park optimizasyonu ve elektrik tasarrufu konularında yardımcı olmakta. Aynı zamanda trafik akışını iyileştirmek ve suçla mücadelede de kullanılabilecekler. Mekân içlerinde ise envanter ve güvenlik yönetimi, makine ve cihazların izlenmesi, problemler ortaya çıkmadan tespit edilmesi gibi konularda kullanımı söz konusu olacak. Current aynı zamanda, rüzgâr çiftlikleri için enerji depolama çözümleri ve potansiyel olarak kuralları yıkacak daha birçok ürün geliştirmekte.

Current, endüstride en yaygın kullanılan iki altyapı ile ilgilenmekte: aydınlatma ve enerji. Nasıl cep telefonlarına bağlanabilirlik, GPS, kamera ve mikrofon eklendiğinde bir inovasyon platformu halini alıysa, GE de sensörleri tek bir platforma koyarak, yazılım geliştiricilerin her türlü inovasyon geliştirmesine olanak tanıyan bir platform oluşturmuş oldu. Aydınlatma da her yerde olduğundan, ticarî, endüstriyel ve şehir piyasalarında veri ve inovasyon için yaygın olarak kullanılan bir platform halini alacak. Akıllı LED sokak lambaları mesela, şeyleri görüp duyabiliyr ve hava kalitesini ölçümleyebiliyor. GE, öncelikle ana LED aydınlatma teknolojilerini geliştirmeyi ve sensörleri aşılama üzerine odaklanmakta; ardından analitik ve yazılım çözümleriyle besleyecek. Bunun için de veriyi etkili biçimde kullanıp çözümler geliştirecek bir ekosistem oluşturacak. Bu da birçok iş birliklerinin kapısını aralayacak. Nihaî amaç, akıllı aydınlatma ortamını, endüstriyel dünyada inovasyon için bir platform haline getirmek.

Tüm bu gelişmelerin yanısıra, GE, endüstriyel Internet için bulut-tabanlı yazılım platformu Predix’i geliştirdi. GE mühendisleri platformu rüzgâr türbinlerinden, bilişsel tomografi tarayıcılarına kadar yelpazede uygulamalar yazmak amacıyla çoktan kullanmaya başladılar bile. Şirket, Eylül 2015 itibarı ile müşterilerin, dış yazılımcıların ve işletmelerin Predix üzerinde kendi uygulamalarını geliştirmeleri için PaaS (servis olarak platform) Predix.io platformunu bir teknoloji şirketi gibi piyasaya sundu. Platformun halen 4,000 yazılım geliştiricisi var ve 2016’da 20,000’lere ulaşması bekleniyor. Predix, 5 milyar $’lık bir iş haline geldi; üstelik 2016’da ek olarak 6 milyar $ daha gelir getirmesi beklenmekte. Uygulamalar, ‘endüstriyel uygulama mağazasından’ elde edilebilir olacak.

GE, Brilliant Factory ve Digital Power Plant gibi ürünlerini ise, fabrika ve güç tesislerinin büyük veriyi kullanarak verimlilik elde etmesi amacıyla tasarladı. Amerika’nın en büyük rüzgâr türbin üreticisi Generel Electric, Dijital Güç Tesisleri sayesinde rüzgâr türbin çiftliklerinden %20 daha fazla elektrik elde etmekte. Amerika’daki ilk açık deniz rüzgâr türbin çiftliğini destekleyecek platformlarının kurulumunu birkaç hafta önce tamamladı. 2016 sonunda aktif hale gelecek ve 125,000 megawatt-saat elektrik üretecek olan Rhode Island’ın Block Island kıyı sahilinden üç mil uzaklıktaki rüzgâr çiftliğini Deepwater Wind inşa etti. Block Island’ın elektrik gereksiniminin yüzde doksanını bu türbinler karşılayacak.

Şirket ayrıca Wurldtech güvenlik ürünü ile 4,000’in üzerinden gaz, buhar, rüzgâr ve aero türevi türbinleri siber ataklardan korumakta. 2016 başında, CEO Jeff Immelt, şirketin merkezini MIT’nin başkenti ve start-up sahnesi olan Boston’a taşıyacağını duyurdu. Çok yakın zamanda, Fransız endüstri devi Alstom’un gaz ve buhar türbinleri işini 14 milyar dolarlar seviyesinde bir bedelle satın almak üzere yola koyuldu.

GE’nin varlık sebebi, inovasyon. Büyüme stratejilerini zamanın ve geleceğin en kritik konularına odaklamış ve geleneksel bir endüstri devinden ziyade yenilikçi bir start-up şirketi gibi davranma ve farklı iş modellerini hayata geçirme yolunda ilerlemekte. Bu yolculuk heyecanlı olacağa benzer!

Yayın: ICT Media Enerji, Mayıs 2016