Stratejik Analizler*

Yenilikçi Stratejiler

Stratejik Seçenekler*

Stratejik Tasarım

Stratejik Planlama

(*) Girdi: Pazar Araştırması/Pazar Zekâsı

(*) Stratejik Seçenekler: Çeşitlendirme (Portföy, Pazar), Inovasyon, Birleşme ve Satın Alma, İş Birlikleri, Maliyet Avantajı, Farklılaşma, Odak