• İcraat Kültürünü Geliştirmek
• Çeviklik Yaklaşımını Kültürün Parçası Haline Getirmek
• Operasyonel Mükemmelliğe Bütünsel Bakış
• Dijital Dönüşüm ve Çeviklik
• Operasyonel Mükemmellik Aynı Zamanda Yenileşimin (İnovasyon) de Kaldıracı