Dijital dönüşüm, endüstrileri bakın nerelere taşımakta! En güzel örneklerinden biri GE (General Electric). GE, 1892 yılında aralarında Thomas Edison’un da bulunduğu bir grup tarafından kuruldu. GE, petrol ve gazdan, ulaşıma, tıbbî cihazlara ve yazılıma değin birçok endüstriyel sektörde faaliyet göstermekte. Bildiğimiz dev sanayi kuruluşu!

GE, dijital dönüşümü çok iyi ve zamanında kavradı.

Gittikçe, yüzünü, dünyanın tren ve petrol ve gaz girişimleri gibi ağır sanayilerini dijitalleştirme rolünü üstlenecek şekilde yazılım ve teknolojiye döndürmekte. 2015 yılında GE Digital şirketini kurdu. Amaç, mevcut makinelere sensör ekleme, veri madenciliği gibi dijital inisiyatiflerle beslenen Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IoT) sektöründe liderlik.

GE Current, endüstriyel internet şirketi ise, endüstriyel müşterilere donanım ve bulut yazılım üzerinden enerji hizmeti vermekte. Servis olarak Platform (PaaS) hizmetleri için geliştirdiği Predix ile işletmelerin endüstriyel cihazları birbiriyle bağlama, veri analizi ve gerçek-zamanlı anlayış gibi konularda platformu etkili biçimde kullanması hedeflenmekte. Predix.com tam anlamıyla bir endüstriyel internet işletim sistemi. GE, endüstriyel Nesnelerin Internetine liderlik ettiği için geçtiğimiz yıl Fast Company’nin ‘En Yenilikçi Firmalar’ listesinde 20. sırada yer almakta idi.

GE, bir yandan da yeni satın almalar yaparak gücünü artırmakta. Yakın zamanda BitStew ve Wise.io gibi firmaları satın aldı. Böylece Müşterilerinin Predix buluta endüstriyel makinalarından veri ve bir miktar da ek yapay zekâ know-howı eklemelerini sağlamayı amaçlamakta.

Enerji endüstrisi genelde yavaş, büyük ve geleneksel olarak algılanırdı.

Örneğin nükleer en önemli teknoloji olarak düşünülürken, 1990’larda Kombine Çevrimli Gaz Türbinleri gibi geleneksel üretim teknolojilerinin öne çıktığını gözlemledik. Ardından güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili kullanılmaya başlandığını yaşadık. Onu da takip eden yıllarda daha da olgunlaşan yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri ne denli düşürebildiğine tanık olduk. Günümüzde ise, teknolojik dönüşümlerle hızlanan dijital yenileşimin tüm endüstrileri dönüştürme sürecini yaşamaktayız. GE’nin hikâyesi bize işletmeler ve endüstrilerin dijitalleşme ile nasıl evrimleşebileceğine ve yıkıcı inovasyonla ne şekilde dönüşebileceğine dair ipuçları sunmakta.

GE, dijital hizmetler dünyasına adım atarak, bir başka eğilimi de vurgulamakta.

Bu da, ürün tedarikçisi olmakla servis sağlayıcısı olmak arasındaki temel fark! Düşünün, dünyanın en değerli e-perakendecilerinden Alibaba’nın hiç stoğu yok, ya da Über’in kendine ait taksisi, veya Airbnb’nin kendi kiralık evleri… Hepsi başkalarının ürettiklerini, satın alıcılarla mümkün olduğunca ihtiyaçla eş-zamanlı olarak sunan firmalar. Artık iş yapabilmek için varlıkların sizin uktenizde olması gerekmiyor. Önemli olan birey ve işletmelerin iş sorunlarını çözebilmek, fırsatları zamanında işe dönüştürmelerini sağlamak. GE’nin modelinde de aslında endüstri ve işletmelerin kendi aralarında Predix platformu üzerinden dijitalleşmesi, büyük veriyi ve teknolojiyi etkili kullanması fikri yatmakta. Özünde bu tam da bir katma değerli iş modeli. Enerji verimliliğinin artırılması, ev ortamındaki yığın servislerin sunulması, yerel enerji üretilmesi gibi farklı ihtiyaçları karşılamada teknolojinin, iş birlikleri ve ekosistemlerin daha etkili kullanılmasını sağlamakta.

Yine GE örneği, endüstrilerin ne denli yakınsadığının da bir göstergesi. Nihâi müşteriye yakınlaşan hizmetler, bir yandan da ‘akıllanmakta’. Gerçek-zamanda, en iyi maliyetle kullanıcısı ile buluşmayı bekleyen servisler, üreticiler, enerji ticareti yapanlar, dağıtık enerji kaynakları, enerji hizmeti veren işletmeler arasındaki sınırları da flulaştırmakta. Artık amaç uçtan-uca hizmet sunabilmek.

Yakınsama sadece değer zinciri ya da endüstriler arasında gelişmiyor. Bakın Bilgi Teknolojileri ile Operasyon arasında da ne denli yakınsama gözlemleyeceğiz. SCADA gibi kontrol sistemleri, üretim icraat sistemleri gibi orta katman yazılımlar (middleware) ve ERP gibi arka-uç BT sistemlerinden, sensör ve cihazlardan gelen verinin entegrasyonu ve analizi sayesinde bu yakınsamanın artık bugünün gerçeği olduğunu söylemek mümkün.

Hızla dijitalleşiyor ve evrimleşiyoruz! Enerji endüstrisinin ana oyuncuları da bu akımda yerlerini almakta!

Yayın: ICT Media Enerji, Nisan 2017