• Evrimleşen Liderlik
• Kişilik Özellikleri ve Becerilere Dayalı Liderlik Yaklaşımları
• Davranış ve Tarzlara Dayalı Liderlik Yaklaşımları
• Stratejik, Dönüşümcü, Operasyonel ve Yenilikçi Liderlik
• Dış Dünya, Dijitalleşme ile İç Dünya Arasında Köprü Kurabilmek