• Pazar-Odaklılık ve Eğilimleri Zamanında Okuyabilme
• Stratejik Düşünce ve Liderlik
• Stratejik Analizler
• Stratejik Seçenekler Geliştirmek ve Karar Vermek
• Stratejik Planlama ve Yayılım