Artık Yeni ve Etkili Şeyler Para Ediyor!

● Beyin Oyunu©

● Soru Toplayıcı©

● KnowBrainer© ile Fikir Geliştirme Atölyesi

● Fikirler Ağacı ve AI-Destekli Konseptler

Novida 4E© Dönüşüm Tasarımı

(*) Yeni Fikirler, Akıllı Konseptler, Stratejiler, Ürünler, Çözümler, Mekânlar, Etkinlikler, Kampanyalar, Programlar… Yeni ve Etkili Herhangi Bir Şey!