• İş Geliştirme Bir İşletmenin Temel İşlevleri Arasında Olmalı
• İş Geliştirmenin Aşamaları
• Pazar Fırsatlarını Yakalayabilmek ve Yeni Pazarlar Oluşturmak
• Etkili iş Birlikleri Geliştirebilmek
• Bütünleşik Pazarlama Stratejileri ve İcraatı