Stratejik Konumlanma ve İş Modeli

hayaldenhayata® Tasarım Atölyesi: Fırsatlar

Hedef Kitle (Persona) ve Değer Önermesi

8P+* Pazarlama Stratejileri

Müşteri Kazanma, Müşteri Deneyimi ve İçerik Stratejileri

Bütünleşik* Pazarlama Stratejileri ve Kampanyaları

(*) 8P+: Ürün, Yer, Fiyat, Tanıtım, İnsanlar, Ambalaj, Süreç, İş Birlikleri, Performans

(*) Bütünleşik Pazarlama: Marka, PR, Deneyimsel, Dijital, Sosyal, AI Pazarlama, Sosyal Sorumluluk