İş (Pazara Gidiş) Modeli Tuvali©

Mevcut Durum (AS IS) Analizi

İşletme Fırsatları

Yenilikçi İş Modelleri

Gelecek (TO BE) İş Modeli Tasarımı