Hayalden Dijitale® Geleceğe Işık Tutmak/Endüstriyel Uygulamalar
● Yenileşimin (İnovasyon) 10 Çeşidi©
● Kurumsal Girişimciliği Barındıran İş Modeli ve Kültür Tasarımı
Novida 4E© Kurumsal Girişimcilik Dönüşüm Tasarımı
Kurumsal Girişimcilik (Tersine) Mentorluk Desteği