Kuruluşlarımız ‘ve’ âleminin yoğun egemenliği altında.

Kısa döneme kadar, stratejik, uzun vade de; kârlılık ve büyüme kadar, maliyet ve kaynaklar da; ne yaptığımız kadar, nasıl yaptığımız da, insanlarımız kadar, teknolojimiz de; işletmemiz kadar, rakiplerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, iş birliklerimiz, çevre ve toplum da; iletişim kadar, iş birlikleri de; sunduğumuz ürün ve hizmetler kadar, oluşturduğumuz etki, değer ve deneyim de; kurumsallık kadar, girişimcilik de…

Hepsi gerekli ve iç içe geçmiş durumda.

Tüm bu zorlu şartlarda kuruluşların yaşam mücadelesi, üretim, gelir, ciro, büyüme, kârlılık gibi somut ve ölçülebilir iş hedeflerini, sürekli ve en verimli şekilde gerçekleştirebilmeye dayanmakta. Üstüne üstlük, kuruluşların ufuk yolculuklarında amaçlarına ulaşmaları, belirledikleri stratejik rotada bir yandan kararlılıkla ilerlerken, öte yandan da gelişmelere göre esnek ve çevik davranabilmeleri ile mümkün. Sürdürülebilir başarıda liderlik, strateji, yenileşim ve değişimi yönetebilmenin önemi yadsınamaz.

Liderler, ana sorumlulukları olan etkili iş sonuçlarını ortaya koyarken; bir yandan da dış ve iç çevre koşullarını sürekli izleyebilmeli.

Kuruluşlarına rekabet avantajı kazandırabilmek için hem yenilikçi ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeli, hem de paydaşları için değer üretmeli ve olumlu deneyimler sunabilmeli. Organizasyonu stratejik hedefler doğrultusunda yönlendirirken, her şeyin özüne insan ve bilgiyi koyabilmeli, kuruluşun ve değer ağının yetkinlik ve performansını sürekli yükseltebilmeli.

Seçenekler geliştirebilmeli ve etkili ve dengeli seçimler yapabilmeli.

Başarı için, yetkin ve erk sahibi, kavrayıcı ve dönüşümcü liderler geliştirebilmek gerekiyor. İşte bu ekiplerin de, etkili ve sürdürülebilir başarıyı sağlayabilmek için, öngörülebilir gelecekte de geçerliliğini koruyacak, gelişen şartlara göre rahatlıkla geliştirilebilecek bir Yönetim Sistemine gereksinimleri var. Kurumsallaşma kuruluşun bir yönetim sistemi gibi alınması, daha bütünsel, daha esnek ve çevik hale getirilmesi açısından önem taşımakta.

Haziran 2019