● Çözüm Yaşam Döngüsü
● Müşteri Etkileşim Noktaları
● Tam Ürün (Whole Product) Tasarımı
● Müşteri Deneyim Tasarımı
Novida 4E© Dönüşüm Tasarımı