• Toplam Ürünümüzün Müşteri ve İş Ortakları Deneyimi İçindeki Yeri
• Müşteri ve İş Ortakları Deneyimini Değer Zincirimiz Boyunca Yükseltmek
• Etkileşim Noktalarımızın Tümünde Müşteri ve İş Ortakları Deneyimi
• Müşteri ve İş Ortaklarımıza Sunduğumuz Değeri Yükseltme Yolları
• Müşteri ve İş Ortaklarımızla İlişkilerimizin İşe ve Verime Dönüştürülmesi