Vizyon-İlham Veren Liderlik

Duygusal Zekâ

Güçlendirme ve Katılım

Stratejik Uyumlanma

Değişim Liderliği-Uyum Sağlama