● Değer Zinciri Mevcut Durum (AS IS) Analizi
● Darboğazlar ve Etki Analizi
● Fırsatlar: Verimlilik ve Maliyet Avantajı Sahaları
● Sekizgen Önceliklendirme ve RACI©
Novida 4E© Dönüşüm Tasarımı