SİNGAPUR’un KALKINMA HİKAYESİ

14. yüzyılda kurulduğu bilinen Singapur, 16 Eylül 1963’te Malezya’ya bağlı bir devlet olana kadar 144 yıl boyunca İngiliz egemenliğinde kalmış bir ada ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı’nda Japon istilasına uğramıştır. Malezya’dan çıkarılmasını takiben, 9 Ağustos 1965’te bağımsız bir Cumhuriyet olmuştur.

Ayrılık sonrası, Kitlesel işsizlik, konut kıtlığı, toprak ve petrol gibi doğal kaynakların eksikliği gibi sorunlarla baş etmesi gerekmiş. Kendi kendine yeterli hale gelmek zorunda kalmış.

Singapur ekonomisi günümüzde, oldukça-gelişmiş serbest-piyasa ekonomisidir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından dünyanın en açık ekonomisi, en az yolsuzluk yaşanan 3. ve en profesyonel iş dünyası olan ülke olarak sıralanmıştır.

Singapur ekonomik stratejileri, 1960-1999 arasında, ortalama %8.0’ler oranında gerçek büyüme ortaya konmasını sağlamıştır. 1965’te bağımsızlığını ilan etmesini takiben Millî Hasılası ortalama yıllık %9.5’lar seviyesinde büyüme seyretmiştir.

Asya’da en yüksek ekonomik kalkınmayı gösteren -ve hatta ABD’deki kişi başı millî hasılayı aşan- Singapur’la ilgili her çalışma, öncelikle devasa bir sermaye, sonra da işgücü birikimi sağlamasının altını çizmektedir. Üretkenliğin rolü neredeyse yok denecek düzeyde küçük olmuştur.

Singapur, dünyanın en fazla kablolu bağlantısına sahip ve teknolojik olarak ilerlemiş Bilgi ve İletişim (ICT) pazarlarından biridir. Singapurlular son derece bağlantılı, hevesli teknoloji kullanıcıları ve doymak bilmez veri tüketicileridir. Aralık 2020’de, mobil penetrasyon oranı %148.2 iken, kablosuz genişbant penetrasyon oranı %173.2 düzeyinde idi.

Singapur’da Bilgi ve İletişim’in Millî Hasıla içindeki payı %17’ler düzeyinde. Bu da Singapur ekonomisinin ICT odaklı temel yaklaşımının sonucudur.

Günümüzde Singapur ekonomisi elektronik üretimi ve makine ihracatıyla büyümekte olup, finansal hizmetler, turizm, ve dünyanın en büyük kargo deniz limancılığından beslenmektedir.

Toptan Ticaret sektörü yıl bazında %5.9 oranlarında büyüme göstermekte. Büyüme, güçlü bir elektronik bileşeni, telekomünikasyon cihazları ve bilgisayar satışının tetiklediği makine, elektronik cihaz ve malzemelerinden kaynaklanmaktadır.

Singapur’da Infocomm and Communication Technology (ICT) sektörü, hemen hemen tüm endüstrilerin kaldıracı durumunda. Singapur’un rekabetçiliği, finans, hizmetler ve üretim gibi endüstrilerdeki iş süreçlerinin dönüşümü ve üretkenliğin artmasına bağlı olarak sürekli daha da iyi noktalara gelmektedir.

Müthiş başarısı, teknolojinin anayasasında yer almasından kaynaklanmaktadır. Büyüyen bir yüksek vasıflı yetenek havuzu, sağlam devlet destek planları ve gelişmiş bir BT altyapısı, Singapur’un küresel rekabet gücünün arkasındaki üçlüyü oluşturuyor. Dijital sektörün büyümesinde hükûmetin sürekli odağı yatmakta.

2021 yılında yayınlanan ‘Teknolojik Uzmanlığı En Yüksek 10 Ülke’ sıralamasında, 5.7 milyonluk nüfusuyla Singapur, 8. sırada yer almaktadır (Japonya, Güney Kore, Çin, ABD, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık’ın ardından).

Işık Deliorman

Novida Global

www.novida.com.tr

* * *