Kurumsal Stratejik Seçenekler*

● İş Birimi Stratejik Seçenekleri*

● Operasyonel Stratejik Seçenekler*

● SAFe-Önceliklendirme

● Strateji Ağacı ve Uyumlanma

(*) Stratejik Seçenekler: Çeşitlendirme (Portföy, Pazar), İnovasyon, Birleşme & Satın Alma ve İş Birlikleri, Maliyet, Farklılaşma, Odaklanma