● Tasarım Düşüncesi© ve Araç Kutusu

● Empati ve Kullanıcı-Odaklılık

● Problem Tanımlama ve Fikir Geliştirme

● Prototip ve Testler

Novida 4E© Dönüşüm-Tasarım Düşüncesi©