• Finansal Kaynakların Optimizasyonu
• Varlıkların (tesis, mal, hammadde, yarı mamul, stok vb.) Optimizasyonu
• İnsan Kaynaklarının Optimizasyonu
• Ürün/Hizmet Portföyünün Optimizasyonu
• En Uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin Saptanması ve Kanalların Optimizasyonu