Yatırım Çözümleri

Yeni İş Geliştirmek, Yeni Pazarlara-Girmek ve Geri-Dönüşünü Öngörebildiğiniz Yatırım Yapmak İstiyorsanız, Novida Yatırım Çözümlerimiz:

Gereksinimler doğrultusunda ilgili Ülke pazarı, endüstriyel odak, rekabet güçleri, hedef kitle/tüketici gereksinimleri, Girişim/ Yatırımın GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) Analizinin yapılması

Pazara-Giriş/İş Geliştirme Stratejik seçeneklerinin geliştirilmesi, en uygun stratejilerin önerilmesi ve netleştirilmesi

Stratejileri destekleyecek İş (Pazara-Gidiş) Modelinin geliştirilmesi-hedef kitle, değer önermesi, ürün/hizmet portföyü, dağıtım kanalları, iş geliştirme ve pazarlama stratejileri, ana faaliyetler, ana iş ortakları, maliyet modeli, gelir akımı gibi

Fizibilite ve uygulanabilirlik analiz çalışmalarının yapılması; en uygun İş (Pazara-Giriş) Modelinin saptanması

Yatırım Teşvikleri, Yatırımcılar, Yatırım Fonları, Uluslaraları Fonlar, İhale ve Çağrılar hakkında bilgilendirme ve buluşturma

Proje geliştirme

Proje süpervizyonu ve yönetimi konularında destek sunulması

Strateji ve İş Modelinin hayata geçirilmesi için gerekli finansal, kapasite, operasyonel, organizasyonel, pazarlama planlamasının yapılması

Değer Zinciri ve Müşteri Deneyiminin tasarlanması ve hayata geçirme sürecinde danışmanlık ve iş çözümlerinin sunulması

Dağıtım Kanalları/Franchising vb. konularda kurulum danışmanlığı sağlanması

Kuruluşun finansal kaynakları; varlıkları (tesis, mal, hammadde, yarı mamul, stok vb.); insan kaynakları; ürün/hizmet portföyü; dağıtım kanalları vb.nin en optimum biçimde yönetilmesi için şirket içi, yurt içi ve yurt dışı analiz, araştırma ve optimizasyon çalışmalarının yapılması

En uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin saptanması