Yatırım Fizibilite Etüdü

Fizibilite ve uygulanabilirlik analiz çalışmalarının yapılması

En uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin saptanması