Yenileşim (İnovasyon) Çözümleri

Günümüzde Artık Yeni ve Farklı Bir Şeyler Para Ediyor!

Yaratıcı ve Yenilikçi Bir Şeyler/Konseptler (Ürün, Hizmet, Süreç, Deneyim, İş Modeli, Stratejik Seçenek, Mekân, Etkinlik, Toplantı, vb.) Geliştirmek ve Hayata Geçirmek; İnovasyonu Huy Haline Getirmek ve İnovasyon Kültürünü Yerleştirmek İstiyorsanız, Hayalden Hayata® Tasarım, Hayalden Dijitale ®, Novida 5-Adımda İnovasyon Çözümlerimiz ve Ready2… Programlarımız:

Yeni ve etkili bir şeyler

Para eden fikirler ya da yenilikçi stratejik seçenekler geliştirilmesi

Sorunlara akıllı çözümler üretilmesi

Fırsatların değerlendirilmesi

Farklı ve yeni bir şeyler/konseptler geliştirilmesi

 

Dijitalleşme gündem ve gelişmelerinin bilfiil içinde ve etkileyicisi konumundaki yerel/küresel uzmanların vizyon ve deneyimlerini paylaşması

Dijital dönüşümü hayata geçiren, etkileyen endüstriler, şirketler, kültürler, çözümlerden örnekler, çıkarımlar; işletme ve çözüm sağlayıcılara transfer edilebilecek başarı unsurlarının tartışılması

Hayalden Hayata® Tasarım Atölyeleri ile, kuruluşun Pazar ve Müşterilere yönelik akıllı çözümler geliştirmesi; dijital dönüşümü gerçekleştirmesine yönelik yaratıcı ve yeni fikir ve konseptler, ürün, hizmet ve uygulamalar geliştirmesi

Kuruluşta yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin güçlendirilmesi; çalışanların gönüllü katılımının sağlanması

Yenileşimin bir ekosistemin parçası olarak dış dünya ile birlikte beslenmesi

İşletmenin tüm refleks, davranış ve sistemleriyle, yenileşim (inovasyon) kültürünün benimsenmesini destekleyen dönüşümün gerçekleştirilmesi

 

 

 

 

 

Girişimci, mentor, yatırımcıların bir ekosistemin parçası olarak güçlendirilmesi

Kurum-içi girişimciliğin yayılması

İş birlikleri ve iletişim ağlarının (network) geliştirilmesi

Yatırım ortamının ve mekanizmalarının geliştirilmesi

Böylece yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital çözümlerin ortaya konulması

Mikro ve makro ekonomilerin büyümesinin desteklenmesi amacıyla Programların tasarlanması, geliştirilmesi ve İş Birlikleriyle (Bireyler, Özel Sektör, Kamu Kurumları, Yatırımcılar, Sivil Toplum Örgütleri, Akademi gibi) birlikte hayata geçirilmesi