● Yüksek Performans Standartları

● Ekip Dinamikleri ve Güven Tesisi

● İletişim ve İş Birliği

● Çelişki Çözme ve Uyumlanma

● Güçlendirme ve Geliştirme